İçeriğe geç

Blog Yazısı Davetimiz

9 Ağustos 2021 tarihinde kurulan Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BİHM) amaçları arasında “bilimsel yöntemler ışığında ve disiplinler arası bir yaklaşım izleyerek ulusal, bölgesel ve uluslararası hukuk alanındaki düzenlemeler çerçevesinde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak için teorik ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, eğitimler düzenlemek, ilgili diğer çalışma ve projeler” yürütmek yer almaktadır.

Bu amaçla “Blog Yazıları” bölümümüz Türkiye içinden ve dışından insan hakları üzerine çalışan ve yazan tüm bilim insanlarının katkılarına açıktır. İnsan hakları temalı “Blog” yazılarının dipnotlar dahil en fazla 2500 kelimeden oluşması, Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde yazılması gerekmektedir. Yazıların insan hakları alanındaki güncel gelişmelere, kuramsal tartışmalara veya öne çıkan yargı kararları gibi farklı konulara odaklanması mümkündür. Yollanan metinler Merkez bünyesindeki yayın kurulu tarafından bir ön incelemeden geçirilip gerekli redaksiyon çalışması yapıldıktan sonra yayınlanacaktır.

Katkıda bulunmak isteyen bilim insanları “ihm@bilkent.edu.tr” adresine e-posta yoluyla erişebilirler..

TR