İçeriğe geç

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
BM Anlaşması
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AİHS Ek Protokoller
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme Ek Protokol
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme Ek Protokol
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin İkinci Ek Protokol
Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme
Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme Ek Protokol
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme
İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme Ek Protokol
Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme
Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme Ek Protokol
Çocuk Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme
Çocuk Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme Çocukların Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisine İlişkin Ek Protokol
Çocuk Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil Olmasına İlişkin Ek Protokol
Çocuk Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme İletişim Usulüne İlişkin Ek Protokol
Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına İlişikin Uluslararası Sözleşme
Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
Avrupa Konseyi Sözleşmelerinin Tam Listesi
Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi
ASEAN İnsan Hakları Bildirgesi
Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi: “San Jose, Kosta Rika Anlaşması”
TR