İçeriğe geç

Prof. Dr. Ece Göztepe Çelebi

Başkan

Bilkent Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Dekan

| Başkanımızdan Mesaj

 

Dünyadaki en eski bilim dallarından birisi olan hukuk, her toplumda farklı şekillerde gelişmiş olmakla birlikte, toplumlar arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel etkileşimler ortak paydaları çoğaltmış, farklılıkları giderek azaltmıştır. Modern toplumların gelişme hızı, her ülkenin hukuk düzeni için sürekli bir dönüşümü beraberinde getirmekte, yeni sorunlara yeni çözümler üretme kapasitesi geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır.

TR