İçeriğe geç

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) 2023/345, 2023/346 ve 2023/347 Sayılı Kararlarına Dair Tespitler

*Dr. Öğr. Üyesi, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bu yazı vesilesiyle Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİHM) olarak Eşitlik İzleme Merkezi Eşitlik İzleme Ağı’nın bir parçası olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız.

Başvuru Konusu Olay: 2022 yılında sanatçı Gülşen Çolakoğlu’nun bir konser sırasında orkestra üyesi bir kişi hakkında sarfettiği “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde” sözleri nedeniyle, imam hatip lisesi mezunu üç kişi tarafından TİHEK’e yapılan başvurularda, dini inanç özgürlüğü temelinde ayrımcılık yapıldığı ve sanatçının sözlerinin nefret söylemi teşkil ettiği iddiaları kabul görmüş ve sanatçının her bir başvuru için 50.000 TL idari para cezası ödemesine karar verilmiştir. Her üç başvuruda, söz konusu ifadelerin toplumsal barış ve huzur ortamını bozup ciddi tepkiye neden olduğu ve ayrıca TİHEK’e çok sayıda başvuru ulaştığı, verilen hizmetin sınırlarını aşan inançsal hoşgörüsüzlük temelli nefret biçimlerini yayıp teşvik ettiği ve bu nedenle de ayrımcılık yasağını ihlal eder boyuta ulaştığı vurgulanmıştır. Bu çalışma kapsamında, söz konusu kararların 6701 sayılı TİHEK Kanunu, Uygulama Yönetmeliği* ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat ekseninde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Zülfiye Yılmaz

Zülfiye Yılmaz, doktora derecesini 2018’de Galatasaray Üniversitesi’nden aldı. 2019’dan bu yana Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Anayasa Hukuku, Eşitlik Hukuku, Hukukun  Temel Kavramları derslerini vermektedir. Kendisi aynı zamanda Bilkent Ínsan Hakları Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir.

TR